Robert 't Hart

Pas op voor micromanagement op foutencultuur

Sommigen dingen zijn onomstotelijk: de buitenwereld wil verrassingen vermijden en daarom tijdig informatie ontvangen. Governance en het begrip transparantie zijn in dit licht nauw met elkaar verbonden. Toch is het melden van fouten en risico’s geen standaard menselijke eigenschap waardoor deze verrassingen de bestuurders vaak veel te laat bereiken.  

Stappenplan risicomanagement

Stel je voor; je organisatie probeert al aantal jaren lang op verschillende manieren vorm te geven aan risicomanagement, maar het

Lees verder