Nieuwe COSO ERM 2017 koppelt risicomanagement aan strategie en prestatiemanagement

Geplaatst door

De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management -Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement.

En het was nodig! Er is immers veel veranderd in risicomanagementland sinds het oorspronkelijke COSO ERM-kader in 2004 werd ingevoerd. De wereld is sinds die tijd sterk getransformeerd; de technologische vooruitgang bracht geweldige nieuwe kansen maar ook risico’s als cybercriminaliteit met zich mee. Daarnaast nam de informatiesnelheid in razend tempo toe. Ketens van dienstverlening werden complexer, er ontstond versplinterde compliance en ga zo maar door.

Maar ook kreeg de COSO-kubus zelf kritiek te verduren, want ondanks deze standaard en miljarden aan adviesuren bleken vele risico’s niet zo geweldig gemanaged. Zo schreef powel een artikel “risk management is the management of nothing” Tot slot ontstond er ook concurrentie door andere normen als ISO31000 en ISO9001.

Koppeling met de strategie

Binnen deze kritiek werd de bal nadrukkelijk bij het C-level gelegd. In deze tijd van disruptie dient het C-level namelijk te beseffen dat risico’s de strategie, maar ook de prestaties van organisaties beïnvloeden en dat dit onderwerp serieus genomen moet worden.

Zij zouden moeten erkennen dat het hier om meer gaat dan een checklist of afdeling (die makkelijk zijn te delegeren), maar om een cultuur die aansluit bij de waarde en strategie van de organisaties. Grappig dat ook de governance code van Van Maanen de nadruk op de  risicocultuur legt.

De nieuwe Coso gaat over strategie, effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen en de naleving van wet- en regelgeving. En dit risicogestuurd. Het geeft een kapstok voor het in kaart brengen, implementeren en verbeteren van al deze GRC- processen.

COSO ERM ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  NARIS GRC

5 thema’s

Het nieuwe COSO- raamwerk legt de nadruk op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde. Ze is opgebouwd uit vijf onderling verbonden thema’s (uitgewerkt in principes) die essentieel zijn voor modern ERM

Schermafbeelding 2017-09-07 om 13.53.10
2O PRINCIPES ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
  • Governance en cultuur: 1-5 heldere taken en verantwoordelijkheden en aandacht voor cultuur, integriteit en risicobewustzijn. Hierbij reeds een uitwerking van de eerste 5 principes.
  • Strategie en doelstelling: 6-9 risico’s meewegen in de strategische keuzes en het vaststellen van risk appetite. Doelstellingen dienen als basis voor het identificeren, beoordelen en reageren op risico’s. Hier een uitwerking van de principes.
  • Prestatiemanagement: 10-14 Risico’s die invloed kunnen hebben op het behalen van strategie en doelstellingen moeten worden geïdentificeerd en beoordeeld. Deze principes geven richting aan het analyse proces. Aan risico’s wordt prioriteit gegeven afhankelijk van de ernst in de context van risicobereidheid. De resultaten van dit proces worden gerapporteerd en geven de focus aan voor interne controls en de beheersing hiervan.
  • Review en herziening: 15-17 goed kijken en herzien of het werkt; zijn er inderdaad betere prestaties en worden risico’s efficiënt gemanaged?
  • Informatie, communicatie en rapportage: 18-20 het delen van kennis intern en extern vanuit de organisatie. Dit geldt zowel top down als bottom up.

Naris GRC software

Onze Naris GRC software is helemaal COSO-proof. We hebben inmiddels 300 klanten van pensioenfonden, overheden, transport bedrijven. Wil je een demo… laat het me weten.

Robert ’t Hart, docent aan  de VU en universiteit van Twente en eigenaar van Naris (GRC software en training) . Daarnaast auteur van No Risk No Fun

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s