Robert 't Hart

Bouw een risicomanagement netwerk in je organisatie. En vergeet de risico-facilitator niet!

Een risicomanagement netwerk dient de implementatie van risicomanagement te ondersteunen en het proces van risicomanagement te verankeren.  Het ondersteunen houdt in dat lijnmanagers in hun verantwoordelijkheid worden geholpen bij het identificeren en beheersen van risico’s en hierover verantwoording afleggen. Een risicofacilitator ondersteund de organisatie met de risicodialoog.