Klein is mooi en ook nog efficiënt

De afgelopen decennia is schaalvergroting een belangrijke drijfveer
geweest voor economische groei. Door schaalvergroting kan inderdaad meer
efficiency worden bereikt, en wordt beoogt het maximale uit mensen en middelen te halen.

Ook de overheid heeft de afgelopen decennia schaalvergroting
gestimuleerd bij onder andere de waterschappen en gemeenten. Hoewel de
minster van Financiën liever vanwege de te grote risico’s banken als
SNS opknipt, gaat collega Plasterk ambitieus verder met zijn plannen.
Natuurlijk zijn de hele kleine gemeenten te kwetsbaar om zo veel
verschillende producten te kunnen leveren. Enige schaalgrootte om 1
mans-functies te voorkomen is hierbij raadzaam, tenzij je kunt
samenwerken ten aanzien van deze producten.

CANOY

Een mooie gedachte dat overheidsorganisaties dienen te fuseren waardoor
meer efficiency bereikt zou moeten worden. Bij deze mooie plannen werden
alleen de voordelen van een dergelijke fusie genoemd en worden de
nadelen vergeten. De gevolgen zijn aldus Marcel Canoy, hoogleraar
economie Tilburg rampzalig, in zijn ingezonden brief in het FD van 8
december:

* de instellingen worden inefficiënt,
* bureaucratisch,
* de arbeidsvreugde daalt,
* en bestuurders moeten meer verdienen zonder dat hier een morele of
economische rechtvaardiging bestaat.

AANVULLEND DE MENING VAN TALEB

Schaalvergroting leidt tot aantoonbare schaalvoordelen en efficiency
maar helaas ook verborgen risico’s, zegt Taleb. Sommigen verliezen de
slack (de olie in de organisatie). Met name als een schaalvergroting een
drempel overschrijdt, neemt het toegenomen risicoprofiel alle mogelijke
voordelen weg. Taleb geeft aan dat projecten en besluitvorming over zo
veel mogelijk units verspreid moeten worden, waardoor fouten over
meerdere bronnen opgevangen kunnen worden.

Overigens pleit Taleb ook voor DECENTRALISATIE omdat uit onderzoek
blijkt dat onderschatting van kosten groter is op rijksniveau dan op
lokaal niveau. Wat dat betreft is Plasterk met de juiste dingen bezig !

20130228-102458.jpg