Drie decentralisaties van rijk naar gemeenten: kritische succesfactoren

Geplaatst door

In 2015 verschuiven drie taken waarvoor nu de rijksoverheid verantwoordelijk is, naar de gemeenten:

 • Jeugdzorg
 • Werk en inkomen
 • Zorg aan langdurig zieken en ouderen

Deze drie decentralisaties zijn complex. Er moet onder tijdsdruk worden samengewerkt, overgedragen, ingekocht en gecommuniceerd naar de burgers.  Maar nog steeds is niet duidelijk welke taken precies worden afgestoten en hoeveel geld daarmee gemoeid is.  De vraag rijst dan ook hoe je deze complexe materie moet sturen.  In opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en ten behoeve van de gemeenten, ontwikkelt het Nederlands Bureau Risicomanagement een Raamwerk Risicomanagement.  Daarbij focussen wij op de kritische succesfactoren.

Wat zijn succesfactoren?

Succesfactoren beïnvloeden de uitvoering van de strategie, het creëren van waarde en het realiseren van de doelstellingen. Succesfactoren beantwoorden de vraag: “Waarin moeten we excelleren, willen we onze doelstellingen gaan behalen?”  Voorwaarde om dit goed  te kunnen doen is dus eerst dat een beeld wordt geschetst wat de doelstellingen zijn. Wat wil met in januari 2017 daadwerkelijk bereikt hebben?   In de praktijk betekent dit voor de drie decentralisaties dat zij op succesvolle wijze de organisatorische transitie en de inhoudelijke transformatie moeten realiseren. En dat is pas gelukt als kostenbesparingen én kwaliteitsverbeteringen tot stand zijn gebracht.

Wat zijn in uw ogen de belangrijkste succesfactoren, zowel vanuit de vraag hoe de organisatie wordt vormgeven als de zorg-inhoudelijke kant? Vanuit onze sessies vanuit FAMO hebben wij reeds de volgende succesfactoren geïnventariseerd:

Kritische succesfactoren inzake de inrichting van de organisatie 

 • Koppeling tussen inhoud-gerichte mensen en mensen gericht op het bedrijfsproces
 • Voldoende grote formatie (mensen en middelen) en diversiteit in het projectteam
 • Helder communicatie van de visie en doelstellingen met samenwerkende gemeenten
 • Eisen aan Good governance van de samenwerkingsverbanden (bijv. directeuren verplicht na 6 jaar weg?!)
 • Professionalisering en vertrouwen voor (ambtelijke) organisatie door proactieve communicatie naar belanghebbenden
 • Helder koppelen van verschillende data naar bruikbare en accurate stuurinformatie
 • Zorgvuldige inrichting  noodzakelijke ICT voorzieningen
 • Heldere kaders en verwachtingen vanuit de gemeenteraad (bijv. heldere afspraken als er toch bijv. een kindje overlijdt)
 • Scherp inzicht in de kosten/uitgaven en kostenbewustheid partners
 • Ruimte creëren om te innoveren inclusief de mogelijk tegenvallers
 • Evaluerend vermogen van ervaringen en samenwerkingen

Kritische succesfactoren inzake de inrichting van het zorg/maatschappelijke landschap

 • Goede werking van de 0-de lijn, waardoor minder instroom naar eerste lijn
 • Een sterk filter tussen eerste lijn en duurdere 2e lijn (bij Jeugdzorg).
 • Verrekening en prikkelwerking bij gemeentelijke verdeling aantal `dure cliënten` specialistische hulp
 • 0-meting (start): in kaart brengen van trends in vraag / zorgontwikkeling
 • Preventie en sneller op- en afschalen specialistisch aanbod
 • Contracteren van voldoende gekwalificeerd personeel
 • Heldere afspraken met partners (duidelijk vastleggen in contracten en samenwerkingsovereenkomsten)
 • Goed exit mogelijkheden inbouwen in contracten
 • Juiste balans tussen zorg op de juiste plaats (maatwerk) maar standaardisatie/efficiency
 • Soepele overgang van het oude naar het nieuwe systeem (2015 -> 2016)
 • Flexibiliteit inbouwen in samenwerkingsovereenkomsten (niet voor de lange termijn vastleggen)
 • Fasering. Meerdere ideeën / proeftuinen naast elkaar laten draaien en daarvan leren
 • Inkoop, heldere contractafspraken van noodzakelijke zorg
 • Behalen synergie bij doelgroepen en regelingen (de overlap eruit halen)

One comment

 1. Ben erg benieuwd naar de inschatting van het management van de div. gemeentes, naar het % dat deze kritische succesfactoren inderdaad gaan optreden. Dezelfde inschatting, zou ik graag ook door de inhoudelijk deskundigen en de vertegenwoordigers van de diverse doelgroepn laten maken. Wellicht leidt dat tot inzicht en overzicht over de haalbaarheid van de kritische succesfactoren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s