Rutte risicomanager van Nederland

Geplaatst door

Blog speech Rutte over risicomanagement

Het Corona virus is een extern risico, het komt van buiten en gaat gepaard met veel onzekerheden voor de korte en langere termijn. Zowel voor de gezondheidszorg maar ook de continuïteit van de samenleving. Dat gegeven dwingt het kabinet tot het maken van strategische keuzes (o.b.v.scenario’s)

Rutte gaat ervan uit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking het virus gaat krijgen. Alleen wanneer en hoe snel? Daarin zit de onzekerheid.   Dat hangt af van de scenario’s en de keuzes die gemaakt worden. Scholen sluiten? Totale lock down?

In deze keuzes zit continu de afweging tussen zorg en economie. Zowel op de korte als  lange termijn. Dit brengt een aantal dilemma’s met zich mee en hierbij laat hij zich adviseren door verschillende experts zoals het RIVM, de Federatie van medisch Specialisten en de artsenvereniging. Zij benaderen het risico vanuit hun eigen specialistische kennis en zijn het niet helemaal met elkaar eens zoals gebleken is bij het wel of niet sluiten van de scholen.

Hoeveel risico’s is het kabinet Rutte bereid te nemen?

Iedere dag nemen we risico’s. Het kabinet/ Rutte moet risico’s nemen in een chaotische tijd.  Uit zijn toespraak haal ik een korte en lange termijn doelstelling welke het kabinet voor ogen heeft. De doelstelling is op korte termijn de best mogelijke zorg leveren voor patiënten en ons op langere termijn groeps-immuun te maken om herhaling te voorkomen, de piek uit te smeren en economisch sterk te blijven. Hieronder per doelstelling mijn beeld van de bereidheid om risico’s te nemen.

Zorg op de korte termijn

Het kabinet heeft op dit stuk een zeer lage risicobereidheid en is bereid ver te gaan in beheersmaatregelen. Nu nog geen lock-down (we gaan vooralsnog voor groep-immuniteit) maar dit mag niet ten koste gaan van toegang tot gezondheidszorg op de korte termijn. De medewerkers en ziekenhuizen moeten de toestroom van nieuwe patiënten aankunnen en zelf gezond blijven anders gaat het sterftecijfer omhoog. Als nieuwe ontwikkelingen zich voordoen zullen aanvullende maatregelen worden genomen. 

Zorg op de lange termijn

Het kabinet kiest nadrukkelijk voor de lange termijn door haar focus op groepsimmuniteit. Met groepsimmuniteit wordt bedoeld dat mensen die het virus hebben gehad, immuun zullen worden. “Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid”, zei de premier. Het kan echter maanden of zelfs langer duren voordat die groepsimmuniteit is opgebouwd. “In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen.”

Door de focus op de lange termijn lijkt het kabinet iets meer risico’s te willen nemen op de korte termijn. Dit levert op de lange termijn minder gezondheids- en economische schade op. Daarom zijn wij in NL net iets minder snel en rigoureus qua beheersmaatregelen geweest in vergelijking tot een aantal omringende landen. 

Economie

Door de harde maatregelen treedt het risico van grote economische schade en terugval heel hard op. Burgers & bedrijven komen in de problemen. De regering voelt zich sterk gezien onze huidige financiële buffers, en zelfs rente ontvangt als ze geld uit de markt leent, dus heeft een hoge bereidheid om risico’s te nemen.  Vandaar direct het MKB fonds, maar ook andere voorzieningen zullen worden getroffen om de economie te beschermen.

Moment opname

Natuurlijk kan de risicobereidheid de komende tijd behoorlijk veranderen. Als we op korte termijn de zorgsector het niet aan kan dan zullen direct extra maatregelen worden genomen. Dit gaat dan ten koste van onze lange termijn doelstelling.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s