Risicomanagement examenstof voor 6 vwo

Geplaatst door

Risicomanagement examenstof voor 6 vwo
In het vak Praktische Economie voor 6 VWO worden maar liefst 90 bladzijden gewijd aan het onderwerp risicomanagement.  Door deze ontwikkeling wordt steeds duidelijk dat risicomanagement een toekomstige skill van de gewone medewerker/manager zal zijn.

Het betreft 4 hoofdstukken;
1. er zijn risico’s en risico’s
2. het verzekeren van een risico
3. risico en rendement
4. ondernemen is risico’s nemen

We zijn er nog niet
Het is een stap, maar we zijn er nog niet. Hoewel de verschillende thema’s aan de orde komen is het nog een weinig integrale benadering. Duidelijk is dat de bancaire- en verzekeringswereld hier een bijdrage aan hebben geleverd.  Mijns inziens dient er meer aandacht te zijn voor risicoperceptie, risicohouding en gedrag.  In een wereld waarin onzekerheden van de rijksoverheid naar  de lagere overheden worden afgewenteld en ook de gewone burger met steeds meer risico’s te maken krijgt, is het noodzakelijk dat we leren met deze onzekerheden om te gaan.

Even een tour door de hoofdstukken:

Er zijn risico’s en risico’s
Het lesboek geeft helaas nog een wat oudere definitie:
“Risico= kans op een gebeurtenis maal schade als gevolg van die gebeurtenis”

Hopelijk wordt in de herziene versie ISO 31000 gebruikt: “onzekerheden welke het behalen van doelstellingen in gevaar kunnen brengen”

Kies je voor een dure loterij met een grote hoofdprijs of liever een goedkopere met een kleinere hoofdprijs?
Er wordt  onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en onvrijwillige risico’s. En risicoaversie wordt uitgelegd.  In de opdrachten wordt met name gevraagd naar risicokeuzes ten aanzien van loterijen.

Het verzekeren van een risico
In het boek wordt ook aandacht besteed aan het verzekeren van risico’s. Verzekeringspremie, schade, eigen risico, informatieachterstand van verzekeraars,  averechtse selectie, moreel wangedrag. Het komt allemaal aan de orde. Leerlingen moeten afwegingen maken vanuit zowel het oogpunt van het individu als van de verzekeraars zelf. Aan de hand van een flinke serie rekenvragen leren leerlingen premies te berekenen.

Risico en rendement
Een hoofdstuk dat nog wat uitbreiding en actualisatie vereist naar mijn mening. Vraag en aanbod, risico en rendement. Het gaat hier over verhandelbare risico’s op de kapitaalmarkt, zoals aandelen en  obligaties. Ook hier worden risicopremies betaald. Grappig is dat hier staatsobligaties als zekere belegging worden gezien aangezien de kans dat zij niet terugbetaald klein is. Hier is dus een actualisatie noodzakelijk. Het toezicht op de financiële markten wordt ook behandeld. Hier wordt met name “voorkennis” behandeld. Ook dit hoofdstuk dient mijn inziens uitgebreid te worden.

Ondernemen is risico’s nemen
Durf te investeren en risico’s te nemen.

De definitie van ondernemersrisico:
“de kans dat een investering verlies geeft maal de omvang van het verlies”

Bij de verschillende opgaven wordt leerlingen gevraagd het verwachte rendement en het ondernemingsrisico te berekenen, maar ook argumenten waarom er beter vanaf gezien kan worden. Hierna wordt de link gelegd met juridisch risicomanagement, ofwel de verschillende bedrijfsvormen (BV, NV, eenmanszaak) waarbij risico’s worden beperkt.  Het leuke is dat daarna wordt ingegaan op meer governance-achtige zaken, waarbij zelf bestuurderopties en bonussystemen (prikkelcontracten)  aan de orde komen.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s