Risicoanalyse ontdekkingsreis nieuwe decentralisaties

Risicoanalyse ontdekkingsreis nieuwe decentralisaties Recent voerde ik een nieuw soort workshopmethode uit om risico’s in kaart te brengen. In dit geval betrof het een grote gemeente welke voor de enorme opgave staat 3 grote nieuwe decentralisaties door te voeren: AWBZ, Jeugdzorg en de wet werken naar vermogen. Voor de beeldvorming; gemeenten krijgen hiervoor 50% meer … Lees verder Risicoanalyse ontdekkingsreis nieuwe decentralisaties

Stop met nieuwe beheersing!

Let op bestaande beheersmaatregelen! Tien jaar geleden heeft een opdracht mijn visie op risicomanagement drastisch veranderd. In het verleden heb ik vele risicoanalyses uitgevoerd. Hierbij werden risico’s geïdentificeerd en geanalyseerd en vervolgens werden er beheersmaatregelen bedacht. Met actieplannen werd dit proces gemonitord. Sinds een opdracht voor een ICT-bedrijf kijk ik hier toch wat anders tegenaan. … Lees verder Stop met nieuwe beheersing!

Risicoperceptie Rijkman Groenink

Risicoperceptie volgens Rijkman Groenink Vijf jaar na dato eindelijk weer een interview met Rijkman Groenink in het programma College Tour. Na het lezen van De Prooi was ik uiteraard benieuwd naar zijn beeld van het verleden. Door De Prooi hebben we inzicht gekregen in de bestuurskamers en zijn we erachter gekomen dat mensen in de … Lees verder Risicoperceptie Rijkman Groenink

VeranderLab Strategisch Risicomanagement

Nieuw initiatief voor gemeenten Kennis delen en risicomanagement op het Strategisch niveau brengen, dat is de doelstelling van het VeranderLab Strategisch Risicomanagement. Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit zoekt 10 gemeenten welke first mover op dit gebied willen worden of blijven. Inmiddels reeds 4 gemeenten aan boord. Mijn inziens een mooie combinatie tussen praktijk … Lees verder VeranderLab Strategisch Risicomanagement

Wat is een goede risicoanalyse? Een checklist met kwaliteitseisen

Risicoanalyse als verplicht nummertje? Verhoog de kwaliteit van uw risicoanalyse; een checklist. Vaak wordt door het bestuur of het toezichthoudende orgaan besloten dat er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. Aan het (integrale) management de taak om dit vervolgens uit te voeren. Aan de hand van een format worden de risico’s geanalyseerd. Maar dit levert vaak … Lees verder Wat is een goede risicoanalyse? Een checklist met kwaliteitseisen

Wethouder; durf risico’s te nemen!

Projecten en risicomanagement Projecten welke over budget gaan, zorgen steeds vaker dat wethouders worden afgerekend. De vraag die keer op keer opkomt bij de media: hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Hebben we niet geleerd van eerdere projecten die mis gingen? Het antwoord is; we leren wel, maar communiceren onvoldoende. Cultuur Gemeentelijke organisaties zijn over … Lees verder Wethouder; durf risico’s te nemen!

Toegevoegde waarde risicomanagement = vertrouwen

In een tijd van onzekerheden en crisis wordt de schreeuw om aantoonbaar in control te zijn steeds sterker. Organisaties dienen meetbare doelen te stellen en (risico)verantwoording af te leggen, als het niet loopt zoals vooraf aangegeven. Maar meer regels lijken vooralsnog niet de oplossing te zijn. Vanuit het kabinet is invulling gegeven aan een programma … Lees verder Toegevoegde waarde risicomanagement = vertrouwen